Giải Pháp

LÀM SAO ĐỂ DOANH NGHIỆP SỐNG SÓT SAU KHỦNG HOẢNG DO COVID-19 GÂY RA?

“Kỷ nguyên Covid-19”, bắt đầu vào năm 2020, đã gây ra rất nhiều tổn hại cho nhân loại. Không chỉ tính mạng và sức khỏe bị đe dọa mà hệ thống tài chính toàn cầu cũng bị tổn hại nặng nề. Chúng ta sẽ dễ dàng thoát khỏi thảm họa tài chính này nếu chúng LÀM SAO ĐỂ DOANH NGHIỆP SỐNG SÓT SAU KHỦNG HOẢNG DO COVID-19 GÂY RA?

MÔ HÌNH FRANCHISE LÀ GÌ? TÁC DỤNG CỦA MÔ HÌNH FRANCHISE TẠI VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, mô hình Nhượng quyền thương mại đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, mang lại những thành tựu mới đáng kinh ngạc. Mô hình Franchise là gì? Nhượng quyền thương mại là một hình thức nhượng quyền kinh doanh cho phép một cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh MÔ HÌNH FRANCHISE LÀ GÌ? TÁC DỤNG CỦA MÔ HÌNH FRANCHISE TẠI VIỆT NAM

QUY TRÌNH CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP

Nhiều tổ chức quan tâm đến việc quản lý rủi ro tại nơi làm việc ngày nay, đặc biệt là sau khi dịch Covid-19 đã khiến nhiều người phải vật lộn. Hãy cùng tìm hiểu về quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp trong bài viết dưới đây. Bước 1: Xác định rủi ro QUY TRÌNH CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP

4 GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ COVID

Chính phủ đã công bố Nghị quyết 105 / NQ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2021 về hỗ trợ các công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp nghiêm khắc và hiệu quả nhằm tạo điều kiện 4 GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ COVID